MIESZKANIA

Jesteśmy w pełni przygotowani aby przyjąć nowych zleceniobiorców i umieścić ich w naszych lokalach mieszkalnych. Dysponujemy mieszkaniami na terenie miejscowości w których znajdują się zakłady, tak aby dojazd do pracy nie zajmował dłużej niż 30 min. Pomagamy w dostaniu się do miejsca zakwaterowania.